Tuesday Ten: My Best Photo Tips

Some of my most asked questions from you guys have to do with my pictures, camera tips and photo tips. It’s been so long since I last shared any photo tips, so today I thought I’d sum up my 10 top ones! I’ve been taking pictures almost every single day for well over 6 years now, and I’ve of course picked up several tips and tricks here and there. Remember that practice makes perfect, but I hope these tips can get your passion for photography kick off in an amazing way

• • • • • • • • • • • • • • • •

Noen av spørsmålene som går mest igjen her på bloggen, har med kamera, foto og redigering å gjøre. Nå er det kjempelenge siden jeg sist delte fototips, så i dag tenkte jeg å dele mine topp 10 tips til bedre bilder! Jeg har tatt bilder nesten hver eneste dag i godt over 6 år, så jeg har selvsagt funnet frem til tips, triks og metoder som jeg benytter meg av. Man blir imidlertid aldri utlært, og jeg føler at jeg lærer noe nytt hver eneste dag! Husk at øvelse gjør mester, og jeg håper at dette innlegget kan få lidenskapen din for foto i gang på en fantastisk måte

1. Use manual settings

Yep! Probably a tip most of you dreaded, but fear not. I’ve made a guide on manual settings without all those difficult terms here. The post is from 2013, but I still do pretty much the same thing when it comes to settings. The only difference from then to now is that I always have my F-number at 2,8, which ensures me depth in the picture, while the object is sharp and clear. You can absolutely get good pictures with the auto settings, but if you want to be in total control and you want some real magic to happen, manual settings is the way to go.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Yep! Sikkert et tips de fleste av dere syns virker overveldende, men frykt ikke. Jeg har nemlig laget en guide til manuelle innstillinger her! Innlegget er fra 2013, men jeg gjør fortsatt sånn ca det samme den dag i dag. Den eneste forskjellen er vel at jeg nå stort sett alltid har blenderåpningen på 2,8 – da får jeg både dybde i bildet og et skarpt objekt. Du kan helt klart få gode bilder med auto-settinger, men hvis du vil ha 100% kontroll selv, og ikke minst skape skikkelig fotomagi, da er manuelle innstillinger veien å gå.

2. Use daylight/sunshine

This is probably a tip you’ve heard before, but it’s so important! If possible I avoid all artificial light while shooting pictures, and I only use natural daylight. It’s quite a struggle now in the dark winter months, but with manual settings I can control how light I want the picture to be. If you’re shooting portraits or outfits outside in the sun, play around with angles and light! Maybe a heavy direct backlight turns out magic, or maybe it’s best to stay in the shade. Be creative!

• • • • • • • • • • • • • • • •

Dette er garantert et tips dere har hørt før, men det er så viktig! Når det er mulig unngår jeg absolutt alt falskt lys, og bruker kun naturlig dagslys. Det er ikke alltid like lett, spesielt i disse mørke vintermånedene, men med manuelle innstillinger på kamera kan jeg enkelt bestemme hvor lyst jeg ønsker at bildet skal være. Hvis du tar portrett- eller antrekksbilder ute i solen anbefaler jeg å leke deg litt med vinkler og lys. Kanskje skikkelig sterkt motlys blir helt magisk, eller kanskje det blir aller best hvis du står i skyggen? Vær kreativ, og bruk litt tid på å prøve nye ting!

3. Use a tripod

Ah, my best friend, the tripod. This isn’t just for self-timer shots! As I mentioned I turn off all the light in the house when taking pictures, and sometimes I need to bring the manual settings down reeeally low in order to get them as light as I want them. To avoid that the pics turn out blurry, simply use a tripod! With that little tool you can achieve really light pictures, and still have great quality. Fun fact; It was super duper dark in my bedroom when I snapped these pictures, but with the help of a tripod and a really low shutter speed, they turned out light and bright.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Ah, min beste venn, kamerastativet. Dette er ikke bare for selvutløserbilder, altså! Som jeg nevnte lenger oppe slår jeg gjerne av alt lys i huset når jeg tar bilder inne, og da må jeg gjerne justere de manuelle innstillingene veeldig langt ned for å få lyse og fine bilder. Med en lav lukkertid får man lysere bilder, men de blir også veldig lett uskarpe og blurry! Det er da kamerastativet kommer til nytte. Med det kan du nemlig benytte deg av en lav lukkertid, og fortsatt få lyse og skarpe bilder! Fun fact: Det var skikkelig mørkt på soverommet da jeg knipset disse bildene for et par uker siden, men ved hjelp av et kamerastativ og en veeldig lav lukkertid ble bildene lyse og fine.

Another good use for the tripod is while taking pictures of nature and surroundings when it’s dark out, like here!

4. Edit in Lightroom

I absolutely freakin’ love this editing program! It’s the best, and the possibilities here are endless. You have full control over every single inch of the pictures, and there are so many tools you can use to achieve the perfect shot. It’s also really simple to use! If I’ve taken outfit pictures and found a perfect edit for the pictures, I can save the edit as a preset and apply it on all the pictures in the series, in stead of having to do it from scratch on every picture. It can seem complicated at first, but once you get the hang of it it’s really easy to use.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Jeg elsker dette redigeringsprogrammet så mye! Det er virkelig det beste jeg noengang har vært borte i, og mulighetene her er rett og slett uendelige. Du har full kontroll over hver eneste kvadratmillimeter i bildet, og det finnes mange verktøy og innstillinger du kan bruke for å redigere bildet så fint som overhodet mulig. Det er også utrolig brukervennlig! Hvis jeg for eksempel har tatt antrekksbilder og funnet en perfekt redigering på et av bildene, kan jeg rett og slett bare lagre innstillingene som en «preset» og ta den samme redigeringen på alle bildene ved hjelp av et par klikk. Det sparer man mye tid på i forhold til å redigere hvert eneste bilde fra scratch! Lightroom kan virke komplisert i starten, og etter at jeg tipset flere bloggere om programmet ble jeg nesten nedringt med spørsmål, hahah. Men så snart du får dreisen på det er det superenkelt!

5. Adjust Kelvin

This is an addition to the manual settings guide! There is one more setting that I didn’t know of back then, which as sooo much impact on how your pic turns out; Kelvin. This is the white balance, and just shows as a «K» on your camera. It adjusts how cool or warm you pic turns out. A low K makes for a very blue picture, while a high K gives you a very warm an orange look. If I’m taking pictures inside with my photo lamp (see number 8. later), and therefore use artificial yellow light, I bring the K very low down. The blue tones balance out the yellow from the light, and leaves me with a white look which I prefer. When I’m taking pictures outside I often adjust it up from what the auto setting is, for a warmer picture. I almost never use auto white balance any more. Kelvin in my ♥

• • • • • • • • • • • • • • • •

Dette er et nytt punkt til guiden min for manuelle innstillinger! Kelvin er en innstilling jeg ikke visste om da jeg skrev innlegget, men som har SÅ mye å si for hvordan bildet ditt blir. Kelvin går på hvitbalanse, og vises som oftest bare som en «K» på kameraet. Den bestemmer hvor kaldt eller varmt bildet ditt blir. En lav K gir mye blått, mens en høy K gir mye varme/orange toner. Når jeg tar bilder inne med fotolampe (se punkt nummer 8. under), justerer jeg K ned ganske mye, slik at det blå balanserer ut det gule lyset fra fotolampen. Etter å ha prøvd meg frem til det perfekte K-tallet ender jeg opp med en hvit og clean look, som jeg alltid foretrekker. Når jeg tar bilder ute blir bildene mine ganske kalde med den automatiske hvitbalansen, så da velger jeg alltid K, og justerer den opp. Jeg bruker så å si aldri automatisk hvitbalanse lenger! Kelvin in my ♥

6. Find your own style

A little different tip, but it’s so important. In stead of trying to copy someone elses’ pictures and style, play around and find your signature style! My style is light pictures all the way, but there are so many different styles you could try out. I recommend scrolling through Instagram looking for inspiration, there are so many amazing photographers and accounts with tons of inspiration.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Et litt annerledes tips, men jeg syns det er så viktig. Istedenfor å prøve å kopiere andres bilder og bildestil, syns jeg du skal leke deg med kameraet og finne din signaturstil! Min stil er som dere vet lyse bilder, men det er så mye forskjellig man kan gjøre. Jeg anbefaler å bruke litt tid på Instagram – det er så utrolig mange fine kontoer fulle av fotoinspirasjon. Vær kreativ, gi det tid og kos deg med det!

7. Use light and dark brushes

As I mentioned I always prefer my pictures to be light, but sometimes when I edit a picture lighter, I loose important details. Several editing programs have brushes where you can make an area in a picture darker or lighter. I use these all the time! Maybe a corner in the picture is dark? Use the light brush! Or maybe your pic is perfectly light, but you’re missing important details? Use the dark brush! Both Photoshop and Lightroom, which are my editing programs of choice, have these brushes. An example is the pic below. When I edited it as light as I wanted it to be, you couldn’t see the roses, it was all just white. After a round with the darkening brush, I got the details of the flowers back.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Som nevnt liker jeg bildene mine lyse, men i blant når man redigerer hele bildet lysere, mister man viktige detaljer! Flere redigeringsprogrammer har «brushes» som kan gjøre et bestemt område i bildet lysere eller mørkere. Disse bruker jeg hele tiden, og de finnes både i Lightroom og Photoshop som jeg bruker fast! Kanskje hjørnet på bildet ditt er mørkt? Da bruker du den lyse brushen slik at hjørnet matcher resten av bildet! Eller kanskje du har mistet detaljer i ditt lyse bilde? Da bruker du den mørke. Et eksempel er bildet under. Da jeg redigerte hele bildet lysere, kunne man ikke se de fine rosene – de ble helt hvite. Etter en runde med den mørke brushen, kom detaljene tilbake.

8. Cheat the light

I mentioned my photo lamp earlier, but in reality it’s a work lamp, haha. I just googled it and found the same one that I use here if you’re interested to see what it looks like. I randomly tried it when we painted a wall years back, and it worked so well! I always point the light up to the ceiling. As my ceiling is white, the light reflects back down in a way softer way than I would get by pointing the light directly at what I’m taking pictures of. Sometimes I turn the lights so they point away from what I’m taking pictures of, just to make the room a tiny bit brighter. Here it’s all about trying and failing until you find a perfect light! Fun fact; I tipped pretty Xenia about this, who was over 700K followers on Instagram, and a week later I got a snap from her with the work lamp in her apartment, haha. So I guess she’s using it too! An example where this lamp was important is this picture. Here it was pretty dark, but the work lamp did its magic.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Jeg nevnte fotolampen min tidligere, men det er faktisk ikke en fotolampe. Det er en arbeidslampe! Haha. Jeg googlet det og fant en lik en her, hvis du er interessert i hvordan den ser ut. Jeg prøvde den helt tilfeldig som fotolampe da vi fikset noe i huset for flere år siden, og den fungerte så bra! Som oftest peker jeg lyset opp i taket. Siden taket mitt er hvitt, reflekterer det lyset ned igjen, bare på en MYE mykere måte enn hvis jeg hadde pekt de sterke lampene direkte mot det jeg tar bilde av. I blant peker jeg de i motsatt retning av det jeg tar bilde av, bare slik at hele rommet blir hakket lysere uten at det forstyrrer bildet. Her handler det bare om å prøve seg frem helt til du finner perfekt vinkel på det sterke lyset! Fun fact: Jeg tipset fine Xenia (som har over 700K følgere på Instagram) om det for et par år siden, og en uke etterpå fikk jeg en snap av henne i leiligheten med helt lik lampe, haha.  Så hun bruker den vel, hun også! Her ser du et bilde der lyset fra arbeidslampen «gjorde» hele bildet..

9. Turn down the vibrance

A quick little tip when it comes to editing – turn down the vibrance! This is just my picture style, but I think it’s so much prettier with softer colors, so I almost always turn down the vibrance. Not always a lot, but some. Try it next time you’re editing a picture, and see what you think!

• • • • • • • • • • • • • • • •

Et raskt lite tips når det kommer til redigering – skru ned vibrance! Dette er jo bare slik jeg foretrekker bildene mine, men jeg syns det er så mye finere med mykere farger, så på nesten hvert eneste bilde gjør jeg dette. Av og til er det bare pittelitt, andre ganger er det mye. Prøv det neste gang du redigerer et bilde, og se hva du syns!

10. Invest in different lenses

Last tip of the day, and this is of course only if you’re serious about getting better at photography. I would recommend having at least two lenses. One portrait lens (I love the 85mm or 50mm for Canon, and the 45mm for Olympus), and one lens where you get more in the shot, like the 35-mm or the 24-mm. This is great to have for vacations, everyday life, flatlays and so on. I have several lenses, and the ones I love the most are 85-mm 1.8 and 50-mm 1.4 from Canon, 45-mm from Olympus and a wide-angle lens from Canon.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Det siste tipset er til deg som virkelig har en lidenskap for foto. Da vil jeg anbefale å investere i minst to forskjellige objektiver! Jeg anbefaler å ha én portrettlinse (85-mm eller 50-mm fra Canon, eller 45-mm fra Olympus), samt en linse som får med mer i bildet, som for eksempel 35-mm eller 24-mm fra Canon, eller standardobjektivet fra Olympus. Sistnevnte er supre å ha på for eksempel ferie, eller til hverdagsliv, flatlays og så videre. Jeg har en del objektiver, men man trenger egentlig bare to. Mine favoritter er 85-mm 1.8 og 50-mm 1.4 fra Canon, 45-mm fra Olympus pluss et vidvinkelobjektiv fra Canon.

Puh, that’s it! I hope you found this post useful, and if you have any questions, shoot in the comments below

• • • • • • • • • • • • • • • •

Puh, det var alt! Jeg håper du fant nytte i dette innlegget, og hvis du har noen spørsmål må du bare spørre i kommentarfeltet

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Tuesday Ten: Things I Love

1. Photography! I absolutely love taking pictures, and it’s one of my biggest passions in life. I love trying new things, learning, evolving, editing, experimenting.. It’s so fun, and I don’t think I’ll ever get tired of it!

2. Bella! Nothing or no one brings me more joy than this little furball.

 

3. Flowers. They make me so happy – especially when they are from someone I love. These were from my darling friends, and they made me so incredibly happy. I smile every time I look at a bouquet of flowers!

4. Being at home! I absolutely love it, haha.

«People say go big or go home, as if going home is a bad thing? Like hell yeah I wanna go home, and I’m gonna take a nap when I get there»

5. Mountain hiking! If I’m not at home, I looove being out in nature. A mountain hike on a sunny day is the absolute best therapy for everything! Fall is my favorite, and I love going both with my loved ones and by myself with music in my ears. In Bergen we’re spoiled with several amazing mountains, and I’m so happy about it.

6. Gatherings with friends! This is absolutely crucial for my happiness and well-being. I love doing different things with them, like here when we celebrated Eirín’s birthday, the cabin trips we’ve done this year, or simply just chill on the couch.

 

7. The beauty of nature. Especially during spring, when all the beautiful flowers pop up everywhere!

8. Cooking. I’ve always loved it, but lately I’ve tried several new recipes, and my passion for it is stronger than ever. Note to self; Share more recipes on the blog!

9. Zzzzleeping. Who doesn’t?!

10. Traveling!! Obviously. It makes life so much better in every possible way.

«I haven’t been everywhere, but it’s on my list»

♥ ♥ ♥

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Tuesday Ten: Wardrobe Favorites

You know the drill girlies; another Tuesday – another Tuesday Ten! Today I thought I’d share my top ten favorite clothing pieces in my wardrobe. The pieces that I wear the most, and that I’m so incredibly glad that I bought! Next week I’ll share my favorite details and accessories

• • • • • • • • • • • •

You know the drill babes; En ny tirsdag betyr en ny «Tuesday Ten»! I dag tenkte jeg å dele mine topp ti favorittplagg i klesskapet. De plaggene jeg bruker absolutt mest, og som jeg er så utrolig glad for at jeg kjøpte. Neste uke deler jeg favorittene innen vesker, accessories og detaljer

1. Sweater from Samsøe Samsøe

This sweater is super simple, but that’s exactly why I love it. I wear it with everything! It’s a wool blend, and it keeps me really warm during winter. The color is dark burgundy, and it looks just as good with a feminine dressed up look like above, as it does with my slim fit sweatpants for a weekend in the mountains or a chill night with friends. Gotta love basics like this!

• • • • • • • • • • • •

Denne genseren er superenkel, men det er akkurat derfor jeg elsker den. Den kan brukes til alt! Den er i en deilig ullblanding som gjør at den holder meg varm nå om vinteren. Fargen er mørk-burgunder, og den ser like fin ut i en feminin look som den over, eller med et skjørt, som den gjør med en slimfit-joggebukse for hyttetur eller chillekveld med venner. Jeg elsker gode basics som denne, der er det verdt å investere litt ekstra penger for god kvalitet!

2. Coat from COS

Not a big shock I suppose, as I’ve shown this coat so much since I bought it back in October, haha. I rarely spend much money on a single piece of clothing, but this one was worth every penny. The quality is just impeccable, the fit is perfect, and it keeps me so warm! It looks just as good open as it does closed, and I don’t even know what I’d do without this favorite coat during fall and winter. Love it!

• • • • • • • • • • • •

Ikke et stort sjokk at denne kåpen er med på listen tenker jeg, ettersom jeg har vist den alt for mye på bloggen siden jeg kjøpe den i oktober, haha. Det er sjelden at jeg bruker mye penger på klesplagg, men denne var verdt hver eneste krone. Kvaliteten er helt upåklagelig, passformen er perfekt, og den holder meg så varm i vinterkulden! Den ser lik fin ut åpen som den gjør lukket igjen, og jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten den nå i vinter. Love it!

3. Teddy coat from Arnie Says

Ah, this coat.. If I’m not wearing the coat above, I’m wearing this! Haha. It’s perfect for everyday life, my night walks with Kristin, a quick trip to the store – everything. It’s so nice to just throw it on, and feel like a cozy teddybear.

• • • • • • • • • • • •

Åh, denne jakken.. Hvis jeg ikke har på meg kåpen over, har jeg definitivt på meg denne! Haha. Den er perfekt til hverdagslivet, kveldsturene med venninnen min Kristin, en kjapp tur på butikken – alt! Den er superdeilig å bare slenge på seg når man skal ut, skikkelig teddybear.

4. Shirt dress from Noisy May

Also a perfect basic! For summer this looks amazing with bare legs and cute sandals, and for fall and winter it’s a perfect layering piece. It looks super cute with a sweater on top! This was really cheap, and it’s sold out now, but I really recommend having a piece like this in your closet.

• • • • • • • • • • • •

Også et perfekt baseplagg! Om sommeren er skjortekjolen nydelig med bare ben og sandaler, og til høsten og vinteren er den et nydelig baseplagg for lag-på-lag. Den er kjempefin til strømpebukser og med en genser over! Denne var skikkelig billig, og er dessverre utsolgt, men jeg anbefaler virkelig å ha en lignende variant i skapet.

5. Sweater from SheIn

I think this sweater is really cute and special, and at the same time super feminine. I love that it totally makes an outfit on its own with the pretty details! It was super cheap too, which is always a plus. I wore this a whole bunch last fall!

• • • • • • • • • • • •

Denne genseren syns jeg er så søt og spesiell, og samtidig skikkelig feminin. Jeg elsker at den «gjør» et antrekk på egenhånd med de fine detaljene! Den var skikkelig billig også, som alltid er et pluss. Denne ble mye brukt sist høst!

6. Skirt from Arnie Says

This super simple skirt has become the most beloved skirt in my wardrobe, and I use it all the time. It’s in a fine knit, which makes it extremely comfortable. It’s the ultimate basic piece for a feminine wardrobe, and can be worn for both daytime and for dressing up. I feel like I wear this skirt way too much, but I just love it, haha.

• • • • • • • • • • • •

Dette superenkle skjørtet har blitt favoritten over alle andre skjørt i garderoben min, og jeg bruker det hele tiden. Det er i fint strikk, som gjør det ekstremt behagelig. Det er det ultimate baseplagget i en feminin garderobe, ettersom det kan brukes til både dagtid, jobb, hverdags og fest. Jeg tror jeg bruker dette skjørtet alt for mye, men jeg bare elsker det, haha.

7. Dress from Samsøe Samsøe

Another piece that can be worn for both daytime and nighttime. I love the pretty pattern, the length and the fit.

• • • • • • • • • • • •

Enda et plagg som kan brukes til både hverdags og fest. Jeg elsker det fine mønsteret, lengden og passformen.

8. Coat from H&M

This coat is really similar to the wool coat from COS, except this is in a much thinner fabric. I get so many compliments for it, and people are always so shocked when I tell them that it’s from H&M. It looks really exclusive and high quality, and I especially love wearing it with a pair of heels since the coat is pretty long. I wore this coat a whole bunch during fall, and I hope it stays as pretty forever! Classics like this one always stay in style

• • • • • • • • • • • •

Denne kåpen er veldig lik som ullkåpen fra COS, bare at denne er i et mye tynnere stoff. Jeg får så mange komplimenter for den, og folk får alltid sjokk når jeg forteller at den er fra H&M. Den ser veldig eksklusiv og dyr ut, og jeg liker spesielt godt å bruke den til hæler ettersom den er ganske lang. Denne bruker jeg masse på høsten, og jeg håper den holder seg like fin for alltid! Klassiske plagg som dette blir man ikke lei av

9. Dress from Zara

I feel like I should include a summer dress as well, and this one is on the top of my list. I love the off shoulder-detail, and the cute ribbon in the waist. Super duper feminine, and just my style! Here I wore it for daytime strolling around the streets of Oslo on a warm summer day, and I’ve also worn it for more dressed up events with heeled sandals and my camel Chanel. Super cute!

• • • • • • • • • • • •

Jeg bør vel inkludere en sommerkjole på listen også (jeg elsker jo sommerkjoler), og da troner denne høyest på listen. Jeg elsker off shoulder-detaljen, og ikke minst det søte båndet i midjen. Den er superduperfeminin, og helt min stil! Her brukte jeg den til dagtid mens Eirín og jeg vandret rundt i Oslos gater en varm sommerdag, men den er også blitt brukt til festligere anledninger med høyhælte sandaler og min beige Chanel-veske. Supersøt!

10. Coat from Lindex

A lot of coats on this list, I know! I just can’t get enough, haha. I scored this coat from Lindex a few years ago, and I love it to pieces. The fabric is ultra light and flowy, and it almost looks like a dress. I love wearing this with a cute white dress underneath and heels, just like on the picture! It’s also great for daytime. So there you have it! I guess all my favorite pieces are the ones that can be transitioned from daytime to nighttime, and that can be dressed up and down depending on my mood. And of course, feminine pieces to match my feminine sense of style

• • • • • • • • • • • •

Det ble visst mange kåper på denne listen, haha. Jeg får bare ikke nok! Denne kåpen var et kupp fra Lindex for et par år siden, og jeg er så ekstremt glad i den. Stoffet er superlett og flowy – den ser nesten ut som en kjole. Jeg elsker å bruke den til hvite kjoler og hæler som på bildet over, men den fungerer også perfekt til hverdags. Det var mine 10 favorittplagg i garderoben, dere! Fellestrekket er nok at alle plaggene kan brukes på flere forskjellige måter, og pyntes opp og ned etter humør og anledning. Og selvfølgelig – feminine plagg som matcher min feminine stil

♥ ♥ ♥

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Tuesday Ten: 10 Things I Want To Do in 2017

• • •

1. Be more spontaneous, as I talked about in my previous post about Geilo. I feel like it’s something that would make my life so much better, fun and adventurous!
1. Være mer spontan. Jeg snakket jo om dette i går, og jeg tenker mye på det for tiden. Jeg tror livet kan bli beriket med så mange flere minner, eventyr og fine stunder om man hopper mer ut i ting fremfor å planlegge alt!

2. Visit Lofoten. I’ve seen so many pictures of this beautiful part of my country, and I simply cannot get it out of my mind. I mean… Breathtaking!!
2. Besøke Lofoten. Jeg har sett så mange bilder av denne utenomjordiske vakre plassen, og får den ikke ut av hodet! Altså… Breathtaking!!

All pictures: @VisitLofoten

3. Read motivational books. Lately my motivation has gone up and down like a rollercoaster. If there’s a lot of fun things happening my motivation goes up, and for more quiet weeks it goes down. I want to learn how to find motivation within myself, rather than having it depending on if fun things are happening around me or not.
3. Lese motivasjonsbøker. I det siste har motivasjonen min gått skikkelig i bølgedaler. Dersom det er mye kjekt som skjer går motivasjonen opp, og i roligere perioder går den ned. Jeg vil lære meg å finne motivasjon inni meg, og ikke være avhengig av faktorer utenfra. 

4. Find out what to do with the wall behind our dining room table. This is just a silly little thing, but it’s been bugging me for years. Right now it’s pretty much just a big, boring wall with two shelves and a mirror on it, and I want to make it super cool! I just have nooo idea how. Any ideas from you guys?
4. Finne ut hva jeg skal gjøre med veggen bak spisegruppen. Dette er jo egentlig bare en uviktig liten ting, men det har irritert meg i flere år. Nå er det bare en stor, kjedelig hvit vegg med to hyller og et speil. Jeg vil gjøre den superkul, jeg har bare ingen anelse om hvordan. Kanskje dere har noen tips?

5. Smarten up! I consider myself a smart girl, it’s not that, but I’m so eager to learn new things. Like the Google Academy I told you guys about a few weeks back – that sort of stuff. I also want to attend classes and seminars, there are so many happening all the time but I never hear about them before after they’re done, haha.
5. Smarten up! Jeg anser meg selv som en ganske smart jente, det er ikke det, men jeg er ivrig etter å lære nye ting. Som for eksempel Google Academy som jeg fortalte dere om for litt siden, men også forskjellige kurs og seminarer. Det er så mye som arrangeres hele tiden, men jeg får det ikke med meg før de er over, haha. 

6. Go on a tent vacation. Yep! It may or may not have something to do with the fact that my boyfriend and I have seen a lot of TV-shows involving tents lately. I’m picturing a long weekend with mountain hikes, having a bonfire at night, fishing our own dinner and sleeping in a tent. I don’t know why, but I find it so tempting.
6. Dra på telttur. Yep! Det kan ha noe å gjøre med at kjæresten og jeg har sett mye på «Lars Monsen på villspor» i det siste, haha. Det virker så utrolig koselig! Jeg ser for meg en langhelg i fjellene, med lange turer på dagtid, og bål, selvfisket middag og teltkos på kveldene. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg finner det så utrolig fristende.

7. Sell a whole bunch of stuff! This is a work in progress, but I want to de-clutter my life as much as possible. I’ve sold several things lately, but it’s been more house stuff that I haven’t posted about on the blog, like wine glasses we never use, our old dining room table, and so on. I have a whole bunch of clothes and other stuff to sell which I’ll post on the blog soon!
7. Selge masse ting! Jeg har prøvd å kvitte meg med mye det siste året, men det er definitivt en prosess som må fortsette ut i 2017 også. Rett og slett «declutter»! Jeg har allerede solgt en god del på Finn, som for eksempel vinglass vi aldri brukte, og det gamle spisebordet vårt. Jeg har en hel haug med fine klær og småting som skal selges, så det postes på bloggen snart! 

8. Be smarter with my time. This was also one of my new years resolutions, but it’s so important. Find out what and who I want to spend my time on, and where I want to spend my time, and dare to be a little selfish in that matter. Oh – and less down time on the computer! I’ve already become much better at it, and it feels great.
8. Være smartere med tiden min. Dette var også et av nyttårsforsettene mine, men det er så viktig at det kommer med på denne listen også. Jeg vil være superbevisst på hva og hvem jeg ønsker å bruke tiden min på, og hvor jeg ønsker å bruke den. Og mindre dødtid på dataen! Jeg har allerede blitt bedre på det, og det føles fantastisk. 

9. Get better at video editing. Color grading, general editing, music, that kind of stuff. I’m so inspired by all the YouTube videos I’ve been watching lately, and it seems like such a cool thing to be good at, haha.
9. Bli bedre på videoredigering. Color grading, generell redigering, musikk, og slike ting. Jeg blir så inspirert av alle YouTube-videoene jeg ser, og det virker som en så utrolig kul ting å være god på, haha. 

10. Evolve my skills in the kitchen. I feel like I’m good at dinners, but I never ever bake, and I would love to get better at that. It just seems like one of those things that I should know how to do, hah.
10. Utvikle kunnskapene mine på kjøkkenet. Jeg er ganske god på middager, men jeg baker aldri, og det vil jeg bli bedre på. Det virker bare som en sånn ting man burde kunne, hah.

What’s on your list for 2017?

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Tuesday Ten: Favorite Makeup Products

10 all time favorites 

Another Tuesday means a new «Tuesday Ten», wii! I’ve written down tons of subjects for this column that I cannot wait to share with you, and first up is my 10 favorite makeup products! Several of these products I’ve used every day for years, and a few of them are new faves that I know I’ll keep using for as long as they make them. A product that’s missing is the Double Wear concealer from Estée Lauder, it’s the best for the under eye area! But without further ado – here’s my 10 favorite makeup products!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

En ny tirsdag betyr en ny utgave av «Tuesday Ten», wii! Jeg har skriblet ned masse temaer for denne spalten til ukene fremover, og først ut er mine 10 favoritter i sminkevesken! Flere av disse produktene har vært faste favoritter i årevis, og et par av dem er nye favoritter som jeg vet at jeg kommer til å fortsette å kjøpe så lenge de produseres. Et produkt som mangler her er forresten Double Wear-concealeren fra Estée Lauder – den er verdens beste concealer til under øynene! Men nok skravling – her er mine 10 favoritter i sminkevesken..

• • •

1. Kylie Lip Kit in the color Candy K. A new favorite that I adore, and use so much! I love the color, and how long it stays pretty. For everyday life I’ll just apply some light strokes of the lipliner to get a pretty color under a clear lipgloss, and for dressing up I’ll go all out with the matte lipgloss as well.

2. MAC Mineralize Skin Finish in the color Dark Deepest. My love Eirín tipped me about this bronzing powder, and I just looove it. It’s pretty dark and warm, and I just need a tiny amount of this to feel 10 times fresher!

3. NYX Color Correcting Concealer. If you often get red areas (like me), a palette like this is amazing. I use the green shade to cancel out redness, and the peach shade is prefect for dark under-eye circles. This is before foundation and concealer! The two shades at the bottom are perfect for impurities, and I mix the shades together to make the color blend into my skin. I apply those two after foundation.

4. KyShadows Bronze palette. This is simply the best eyeshadow palette I’ve ever tried! The colors are amazing, none of the shadows drizzle even one bit, and they are so pigmented. I often feel like the color look different on my eyelid as opposed to how it looks in the palette, but with KyShadows the color is exactly the same. The different shades are also perfect to blend together. I use mine every day, and I’ve recommended it to all of my friends.

5. Estée Lauder Blending Shadow Brush 25. This is seriously the only eyeshadow brush I use, haha. It’s so soft and fluffy, and it doesn’t create any harsh lines. I have a ton of different eyeshadow brushes, but I just use this for everything.

6. Beauty Blender. Need I say more?! This little sponge makes foundation and concealer blend flawlessly into my skin. Check out my post on how I use it here!

7. Inglot Brow Liner Gel in the color Taupe. I think I got this one in a goodie bag, and it’s the only brow product I’ve used since I first tried it. I’ve used Anastasia Beverly Hills earlier, and those products got nothing on the one from Inglot! I found that the brow Gel from ABH dried up really fast, which this one doesn’t do. It’s super easy to apply, and gives a great result!

8. Lancôme Liner Plume in the color 01 Noir. I’ve been using this one for so many years now, and I absolutely love it. I always wear a little winged eyeliner, and this one is so thin that it’s super easy to do. I also love that the color stays black, and doesn’t turn grey-ish throughout the day.

9. Tromborg Mineral Foundation in the color Sky. This one has also been a favorite for years. When I’m tan during summer this is all I use for foundation, but now that I’m a little paler, I just use a tiny amount of this over my other foundation. This powder gives lots of glow, and I feel like it gives me a much more even skin tone.

10.  Maybelline Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. This has been my favorite mascara for the last year. I only need a quick coat to get a great result, and I always find it on sale in different stores. Super cheap, and super good!

• • •

What’s your favorite makeup products?

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Tuesday Ten: Budget Friendly Xmas Gift Tips

Christmas is right around the corner, and even though I love everything about the holiday, it has become very commercial. I’m often shocked when I hear what my friends got for Christmas!! I know that a lot of my readers are students, or maybe you just struggle to make ends meet, so in this week’s Tuesday Ten I thought I’d share ten gift tips that won’t break your bank, and some you can even make yourself. Nothing beats a homemade gift!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Julen er rett rundt hjørnet, og selv om jeg elsker alt med høytiden, er det ikke til å stikke under en stol at julen er blitt veldig kommersiell. Jeg blir ofte helt sjokkert når jeg hører hva venner og kjente har fått til jul! Jeg vet at mange av leserne mine er studenter, og andre sliter kanskje med å få endene til å møtes i julen, så i dag tenkte jeg å dele ti gavetips som ikke går så alt for hardt utover lommeboken, og noen kan du til og med lage selv. Ingenting slår hjemmelagde gaver!

1. Giftcards

Make a personalized gift card for someone you love! For your mother it can be X amounts of time you’ll mow the lawn, for your boyfriend it can be X amounts of hour long massages and so on. Totally free, and fun to get! Just make sure to follow up on the gift card, otherwise it’s pointless.
/ Lag et personlig gavekort! Til mammaen din kan du for eksempel gi X antall plenklippinger (det hadde min mamma elsket), til kjæresten kan det være X antall timeslange massasjer, og så videre. Helt gratis, og kjekt å få! Bare sørg for at du faktisk følger opp gavekortet, ellers er det ikke noe poeng.

2. Movie tickets 

Most people I know already get a whole bunch of stuff for Christmas, so why not give them an experience in stead?! Throw in a gift card for popcorn, and you have a perfect gift for your friend.
/ De fleste jeg kjenner får allerede mye ting og nips til jul, så hvorfor ikke gi vekk en hyggelig opplevelse istedenfor? Inkluder gjerne et lite gavekort på popcorn, og du har en perfekt gave til venninnen. 

3. Homemade granola

 Homemade granola is a tradition to give for me – you can give it alone or with another gift. Find the recipe here!
/ Hjemmelaget nøtteblanding er en tradisjon for meg å gi vekk hver jul. Du kan gi den alene, eller sammen med noe annet! Oppskrift her.

4. A framed picture

Personal gifts are the best. Buy a frame at Ikea, and put a picture of you and the person you’re giving it to in it!
/ Personlige gaver er alltid det hyggeligste å få. Kjøp en ramme på Ikea, og sett inn et koselig bilde av dere!

5. Sew or knit something

If you know how to sew or knit, why don’t you make something yourself? A few years back I sewed makeup bags for all my female friends and family. It was very cheap to do, except for the time that went into actually making them. But that’s why it’s such a special gift to get – everyone knows how much love and effort you put into it!
/ Hvis du kan sy eller strikke – hvorfor ikke lage noe selv? For noen år siden sydde jeg sminkevesker til alle venninnene og familiemedlemmene mine. Det kostet meg absolutt ikke mye, bortsett fra tiden som gikk med til å faktisk sy de. Det var ikke akkurat lite, men det er akkurat derfor det er så kjekt å både gi og få. Man forstår hvor mye innsats og kjærlighet som ligger bak!

6. Homemade peanut butter

Very easy to make, very cheap and veeeery yummy. I give this to my dad every year. Recipe here!
/ Veldig lett å lage, veldig billig og veeeeldig godt. Jeg lager dette til pappa hvert år. Oppskrift her

7. Homemade lip & face scrub

Another homemade gift that is really cheap, and super nice to get. Find a two-ingredient-tutorial here! You can also check out my DIY rose body scrub tutorial here.
/ Enda en hjemmelaget gave som ikke koster mye i det hele tatt. Skikkelig fin å få også! Se min oppskriften med bare to ingredienser her, og sjekk også ut oppskrift på rosekroppsskrubb her.

8. Slippers & Cozy socks

Most stores have these, and I can never get enough!! They’re very budget friendly, and an amazing gift to get.
/ De fleste butikker har deilige tøfler og sokker, og jeg for min del får aldri nok! Veldig budsjettvennlig, og en nydelig gave.

9. Make an album or a book

I’ve made both albums and books for my friends, and they were all so happy. One year I made a book with 100 things I love about my bestie Tonje, and she still won’t shut up about it, 7 years later, hah
/ Jeg har laget både album og bøker til venninnene mine, og de blir alltid like glad. Et år laget jeg en bok med 100 ting jeg elsker med bestevenninnen min Tonje, og hun slutter fortsatt aldri å snakke om den, 7 år etterpå, haha

10. Coffee spice mix

The last one is both homemade and edible – Eirín’s super yummy coffee spice mix. Make a whole bunch and buy a cute jar – et voila! Perfect gift. Recipe here.
/ Det siste tipset er både spiselig og hjemmelaget – nemlig Eiríns supersmakfulle kryddermiks. Lag en god porsjon, kjøp en søt krukke – et voila! Perfekt gave. Oppskrift her.

Do you have any other tips to add to the list?♥ 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Tuesday Ten: Blog Memories/Stories

Hi my loves! I feel like I haven’t actually written anything in a while, and my posts have mainly consisted of pictures. Let’s change that, shall we? For this week’s Tuesday Ten, I thought I’d share some random memories I have from the blog business over the past six years. I can’t believe I’ve been in the game that long! Normally I have a pretty clear view of what the ten points should be, but on this one I’m just gonna see what comes to mind. I have a bunch of crazy and hilarious stories, but most of them involve other bloggers, and I don’t feel right sharing stuff about others, even though it’s just fun. So – here are a few random memories and stories from the memory bank that is my head!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hei fine! Jeg føler at jeg ikke faktisk har skrevet noe særlig i det siste, og for det meste postet bilder med en kort, hverdagslig tekst. Let’s change that, shall we? I denne ukens Tuesday Ten tenkte jeg å dele noen tilfeldige minner fra bloggverden fra de siste seks årene. Herregud – tenk at jeg har vært i gamet så lenge! Til vanlig har jeg en ganske klar idé om hva alle punktene i Tuesday Ten skal dreie seg om, men i dag har jeg faktisk ikke peiling. Jeg får rett og slett ta det på sparket! Jeg har sikkert hundrevis av hysterisk morsomme historier som jeg tenker på med én gang, men de involverer andre bloggere også, så de bør jeg kanskje holde for meg selv, haha. Men her er uansett et par tilfeldige minner og historier fra minnebanken, som da er hodet mitt!

1. Starstruck AF

The date is February 14th, 2011. I’ve been blogging for five months, and I’m nominated for having the most inspirational blog of the year. Huge! Elise aka Livingdoll win, which is perfectly fine and very deserved. I’m ready for the after party, and this is my first big event in the blog biz. I keep telling myself «Step out of the comfort zone, Cath. Act like you belong here». I see a Norwegian celebrity, Jenny Skavlan, and decide to act super cool and go say hello. This is our conversation:

Me: Hi, I’m Cathrine!
Jenny: Hi, I’m Jenny. Nice to meet you.
Me: Nice to meet you too.
Jenny: . . . . .
Me: . . . . .
Jenny: . . . ?
Me: . .K bye!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Datoen er 14. februar 2011. Jeg har blogget i fem måneder, og er nominert til prisen for årets mest inspirerende blogg. Stas! Elise aka Livingdoll vinner, men det går fint, det er vel fortjent. Jeg er klar for etterfesten, dette er nemlig min første bloggevent. Jeg sier til meg selv «Kom deg ut av komfortsonen. Vær litt kul. Lat som om du hører hjemme her». Jeg ser Jenny Skavlan litt lenger inne i lokalet – hun står og snakker med en stor gjeng. Vakker, høylytt og smilende. Jeg bestemmer meg for å være skikkelig kul, og gå bort for å hilse. Dette er samtalen vår:

Meg: Hei, Cathrine!
Jenny: Hei, Jenny. Hyggelig å hilse på deg.
Meg: Hyggelig å hilse på deg også.
Jenny: . . . . .
Meg: . . . . .
Jenny: . . . ?
Meg: . . Oki snakkes!

2. Proudest moment

..Being on the cover of a magazine, which was in stores all over the country!! I meeeaaan… This was huge for me then, and it’s huge for me now. I even have the cover framed in my bedroom! Can you imagine how cool I felt every time I went to the store, and saw my self on the magazine shelf? Move over Beyoncé!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

..Å være på forsiden av et magasin, som stod i alle bladhyller i hele landet! Altsååå… Dette var stort for meg da, og det er stort for meg nå. Jeg har det faktisk innrammet på soverommet! Dere kan jo bare tenke dere hvor kul jeg følte meg hver eneste gang jeg gikk på butikken den måneden, og så meg selv i bladhyllen. Move over Beyoncé!

3. Fuck it

My favorite blog post ever must be «Fuck it» that I wrote in 2012. It’s not that it’s particularly well written or anything – it’s just the first time I opened up about my insecurities and thoughts about them to you guys, and the response was overwhelming! 392 comments with nothing but support. That was the first time that I felt like I wasn’t alone having all those thoughts, and if it wasn’t for all the support I got, I don’t even know if I’d have the courage to write my book. So thank you loves – we all have each other and I love it! By the way – I posted a picture where you could see how big my ass really was, haha, but somehow it has disappeared over the years. It was the first time I didn’t try to hide it.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mitt favorittinnlegg som jeg noensinne har skrevet må være «Fuck it», som jeg skrev i 2012. Det er ikke det at det er ekstremt godt skrevet eller noe – det er rett og slett bare den første gangen at jeg var helt ærlig med dere om usikkerheter og tanker rundt temaet, og responsen var overveldende. 392 kommentarer med utelukkende støtte og kjærlighet! Det var nok en av de første gangene at jeg ikke følte meg alene med alle tankene, og hadde det ikke vært for all den fine responsen jeg fikk, hvem vet.. Kanskje jeg ikke hadde hatt baller nok til å skrive boken min! Så tusen takk til dere herlige mennesker – vi har hverandre og jeg elsker det! Jeg postet forresten også et bilde av meg selv der man kunne se hvor stor rumpen min faktisk er, haha, men på ett eller annet vis har bildet forsvunnet med årene. Det var uansett den første gangen siden jeg startet bloggen at jeg ikke skammet meg over den.

4. Champagne from ELLE

Another time I felt really proud, was when I got a pink bottle of champagne on my door, with a sweet note from the editor of Norwegian Elle, Signy Fardal. All the cool bloggers got them, so that had to mean that I was sort of cool too, right? Haha. I don’t know why, but it made me so incredibly happy. I’ve kept the bottle with the note attached for all these years – but what do you think happened when I had my Christmas party last weekend..?? Oh yes – we apparently drank it. Fuck!! Signy – would you send me a new bottle please? Haha.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

En annen gang jeg følte meg skikkelig stolt, var da det plutselig dukket opp en rosa flaske med champagne og en fin hilsen fra sjefsredaktøren i Elle, Signy Fardal, på døren min. Alle de kule bloggerne fikk den samme gaven, så det måtte jo bety at jeg også var litt kul, ikke sant? Haha. Jeg vet ikke hvorfor det gjorde meg så glad, men det betydde så mye for meg at jeg har tatt vare på både flasken og hilsenen i alle disse årene. Men hva tror dere skjedde på julebordet vi hadde forrige helg..?? Vi har tydeligvis drukket den, og noen har tydeligvis kastet den fine hilsenen. Faen!! Signy – gidder du å sende en ny flaske? Haha.

5. Backstage at New York Fashion Week

This is not a chronological order, because I just remembered something funny from 2010, haha. I had just started blogging, and my promotor in New York heard that I had a blog. He must have thought I was a big deal in the blog biz, and I made sure not to let him know that I had just started the blog two weeks earlier, as he was trying to get me in to shows on fashion week. He got me into a show, and I couldn’t be more excited. I had never heard of the designer, and I don’t remember her name, but the show was absolute shit, hahah. But anyway – my promotor had pulled some strings, and got me an interview with the designer! I was placed in the press area, and suddenly I stood there with the designer herself, and everyone were waiting for me to start asking questions!! I completely froze, and the only question I managed to ask her was her fashion tips for fall, as fall was approaching. The show had been a Spring Summer show (as that’s what the show during fall), so she was caught completely off guard, and said that she was only ready for questions regarding her spring and summer collection….. K’Bye!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dette ble visst ikke et innlegg med kronologisk rekkefølge, for nå kom jeg på noe morsomt fra 2010, haha. Jeg hadde nettopp startet opp bloggen, og promotøren min i New York hørte rykter om at jeg hadde en blogg. Han må ha trodd at jeg var skikkelig bloggkjendis, men jeg passet på å ikke fortelle han at jeg hadde opprettet bloggen bare to uker tidligere – han skulle nemlig få meg inn på New York Fashion Week. Han skaffet meg innpass på et show, og jeg gledet meg som et lite barn på julaften. Jeg hadde aldri hørt om designeren, og jeg husker fortsatt ikke navnet hennes, alt jeg husker er at showet virkelig sugde, haha. Uansett – promotøren min hadde virkelig brukt nettverket sitt, og skaffet meg et intervju med designeren! Dette fikk jeg ikke vite før sånn 10 sekunder før intervjuet skulle starte, og jeg ble hastet til presseområdet, der jeg plutselig stod med designeren, og journalister stod i kø bak meg og ventet på sin tur. Jeg kom ikke på et eneste spørsmål, og etter mye «Umm… Eeeeh… Hmmm» fikk jeg endelig frem «What’s your best fashion tip for fall?». Det jeg ikke tenkte på er at de viser vår- og sommerkolleksjonene på høsten, så designeren ble helt satt ut. Hun fikk frem noe sånt som at hun kun var forberedt på spørsmål om vår- og sommerkolleksjonen, så hun hadde dessverre ikke noe godt svar…… K’Bye!

6. Drunk AF

It’s fall in 2014, and another fashion week, this time in Copenhagen. I was there with Annette and a whole bunch of it-girls. We were at a really cool dinner, and we were placed with lots of it-girls from Scandinavia. We of course drank way too much wine, and I’m not even gonna sugarcoat it, we got super wasted. Embarrassing, but that’s not the worst part. Annette suddenly decided to grab my phone, and take a super ugly picture of me. She threatened to post it, so I of course leaned over to grab my phone from her. She leaned further away from me, and long story short – we both fell under the table. I think we dragged the plates with us as well. I remember sitting across from a super pregnant (and of course super sober) Janka Polliani at the dinner, and she actually reminded me of the story when I saw her last month, hahah. The story doesn’t end here. The next morning we went from drunk AF to hungover AF – and we had a huge photoshoot! I felt like absolute crap, with bruises everywhere from the fall – and apparently the shoot was really artsy, so they teased my hair half a meter up in the air, spray painted it purple, and made me pose in the most awful poses. Probably one of the worst days of my career, haha.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Det er høst 2014, og enda en fashion week, denne gangen i København. Jeg var der sammen med Annette og en hel haug med it-jenter fra Skandinavia. Vi var på en superkul middag med hele gjengen. Annette og jeg drakk selvfølgelig alt for mye vin, og jeg skal ikke engang prøve å sugarcoate det – vi ble skikkelig dritings. Det er pinlig nok i seg selv, men vi er langt ifra den verste delen. Plutselig bestemmer A seg for å ta et stygt bilde av meg med mobilen min, og truer med å poste det. Jeg lente meg selvfølgelig over henne for å få tak i telefonen min, mens hun lente seg lenger vekk fra meg for å fortsette spøken. Long story short – vi deiset i bakken begge to, og endte opp under bordet. Jeg tror vi dro med oss både glass og fat i fallet. Jeg husker at jeg satt ovenfor fine Janka Polliani, som var supergravid (og superedru) på det tidspunktet. Flott førsteinntrykk – eller hva? Hun minnet meg faktisk på denne historien da jeg så henne forrige måned, hahah. Uff, jeg blir så flau. Men vi er ikke ferdig ennå! Neste morgen gikk vi fra dritings AF, til fyllesyk AF, og vi hadde en tidlig photoshoot. Vi hadde begge blåmerker overalt etter det dramatiske fallet, og vi så virkelig helt jævlig ut. Shooten skulle vise seg å være skikkelig kunstnerisk, så håret mitt ble tupert en halvmeter opp i været, og sprayet lilla. Jeg måtte posere i de styggeste positurene mens jeg stod der og prøvde å bekjempe mageinnholdet som ville ut, og jeg må rett og slett beskrive dette som en av de verste dagene i hele min karriere, haha.

7. My first photoshoot

It was less than three months after I started my blog, and I flew to Oslo for a photoshoot with Vixen, with the other «Inspiration blog» nominees. It was a day trip, so I had my travel outfit, and a pretty dress to take pictures in. I finished the pictures of me, and changed to my travel outfit. I immediately dived head first into the tapas table, and somewhere between the 14th and 15th meatball in tomato sauce, I heard someone yelling «GROUP SHOT!!!». I looked down, and saw that my white dress had red tomato sauce all over. Fuck. I didn’t have the balls to ask everyone to wait until I could change, so I simply had to pose with my tomato sauce dress, and that picture ended up in the magazine. Fucking awesome!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Det hadde gått mindre enn tre måneder siden jeg startet bloggen, og jeg fløy til Oslo for en photoshoot med Vixen. Alle de nominerte i inspirasjonsblogg-kategorien var til stede. Det var en dagstur, så jeg hadde med en fin kjole til shooten i vesken, og ellers hadde jeg bare reiseantrekket mitt. Jeg ble ferdig med min del av shooten, og det første jeg gjorde etter å ha skiftet var å stupe med hodet først ned i alle de deilige tapasrettene som stod linet opp til oss. Et sted mellom den fjortende og femtende kjøttbollen i tomatsaus, hørte jeg noen rope «GRUPPEBILDE!!». Jeg så ned, og innså at halve bollen med tomatsaus hadde funnet veien til kjolen min. Jeg hadde saus overalt! Faen. Jeg turte ikke å be alle vente så jeg fikk skiftet, så jeg stilte opp på bildet i en hvit kjole dekket i tomatsaus. Det bildet havnet selvfølgelig i magasinet. Fucking awesome!

8. I hope you step on a Lego

Ok, so let’s talk about a less funny memory. It’s the spring of 2011, and I talk to some business partners about going to New York for the summer on their expense, and writing articles and New York tips for their site in return. The deal was on, I just had to pay at first, then I’d be refunded for everything once I came home. Awesome! I ran around in NYC taking pictures and writing article after article with tips, and only got positive feedback. When I came home, the guy I had made the deal with refused to pay me back for the trip. I didn’t make much money at all at that time, and I was so incredibly upset. I had everything in writing, and threatened to go to a lawyer, but he just laughed at me, saying that that would end up costing me much more than the trip itself. It really taught me to be extremely careful and guarded with people in the business, and that I never know who will try to use me or fool me. I try not to be a mean person, but I reeeeeeaaaally hope that guy steps on a Lego.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ok, over til et minne som ikke er like fint eller morsomt. Det er våren 2011, og jeg snakker med en jeg jobber med om å dra til New York i 2 måneder på deres regning, mot at jeg skriver artikler og New York-tips til siden han er sjef for. Avtalen var i boks, jeg måtte bare legge ut, så skulle jeg få alt igjen når jeg kom hjem. Awesome! Den sommeren løp jeg rundt i New Yorks vakre gater, knipset bilder og skrev artikkel etter artikkel, og fikk bare positive tilbakemeldinger. Da jeg kom hjem, nektet plutselig fyren jeg hadde snakket med å betale meg. Jeg tjente absolutt ikke stort på den tiden, og det var faren min som hadde lagt ut for turen. Det ble rett og slett et skikkelig helvete med masse frem og tilbake, og ettersom jeg hadde alt skriftlig fortalte jeg han at jeg ville gå til en advokat for å få det jeg hadde krav på. Han bare lo av meg, og sa at jeg kom til å ende opp med mye større utgifter av det, enn det selve turen kostet. Jeg hadde nok håndtert situasjonen veldig annerledes i dag, men det lærte meg en viktig lærepenge. Man vet aldri hvem som bare vil bruke deg eller utnytte deg i denne bransjen (og andre bransjer), så man må være ekstremt forsiktig, nøye og oppmerksom på alle detaljer før man kaster seg inn i noe nytt. Rett og slett passe på seg selv! Jeg prøver å ikke være en slem person, men jeg håper virkelig at han fyren tråkker på en Lego.

9. Bite me

All of the points above ended up really long, so I’m gonna try to keep it short, haha. I’ve told you this story before, but I think it’s so cute and such a good memory, so I have to include it. It was the first time I met Eirín, and after flying together from Bergen to Oslo, we hit it off. We were at a photo shoot, but not 100% ourselves with each other just yet, as we had literally just met. I stood there posing for the camera as pretty as I could, when I suddenly feel a set of teeth in my ass!!!! I look down, and there is Eirín. From that point on, we were best friends, hahah. Love you Kristiansen!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Alle punktene over ble visst ganske så lange, så jeg skal prøve å holde det litt kort på slutten her, haha. Jeg har fortalt dere denne historien før, men jeg syns den er så søt, og ikke minst et fint minne, så den må med. Det var første gangen jeg møtte min kjære Eirín, og etter å ha flydd sammen fra Bergen til Oslo, fant vi virkelig tonen. Vi var på en photoshoot og hadde det kjekt sammen, men vi var nok ikke 100% oss selv noen av oss, vi hadde jo tross alt akkurat møttes, og prøvde å være «on our best behavior». Jeg stod der og poserte så fint jeg bare kunne, da jeg plutselig kjente et sett med tenner som hogget til i rumpen min. Jeg så ned, og der satt Eirín på kne, men min høyre rumpeball i munnen. Fra det øyeblikket var vi bestevenninner, hahah. Elsker deg, Kristiansen!

10. Let’s go to McDonalds

This isn’t one particular story or event, but pretty much how it ends up every time we’re at a fancy blog dinner. I think it’s nice that people try to impress us with the fanciest and weirdest dishes, but it’s just not my cup of tea at all. After every dinner where roasted snail intestines or boiled octopus hearts are served, I find a blogger who made the same weird faces as I did when dinner was served, and run to the nearest McDonalds to get a cheeseburger. Maybe we could actually just have the next blog event at McDonalds, to save us all some time?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dette er ikke en spesiell historie eller morsom anledning, men sånn ca hvordan kvelden ender hver eneste gang jeg er på en fancy bloggmiddag. Det er jo hyggelig at folk prøver å imponere oss og ta godt vare på oss, for all del, men alt for fancy matretter er bare ikke min cup of tea. Etter nesten hver eneste middag hvor stekte snegleinnvoller eller kokte blekkspruthjerter blir servert, finner jeg en blogger som har laget like rare ansiktsuttrykk som meg da middagen ble servert, og løper til nærmeste McDonalds for å kjøpe en cheeseburger. Kanskje vi bare skal legge alle bloggeventer til Maccern fremover, og spare alle litt tid?

♥ ♥ ♥

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

10 Ways To Make Today Awesome

 

Let’s make it a good one

1. Make a heavenly dinner later, with a recipe that you’ve wanted to try. Set aside the time – it’ll be worth it!
1. Lag en himmelsk middag senere, med en oppskrift du har hatt lyst til å prøve lenge. Sett av tiden – det blir garantert verdt det!

2. Give yourself a foot massage with a massive layer of foot cream. Put on tight socks and let the cream soak in!
2. Gi deg selv en god fotmassasje med et heftig lag med deilig fotkrem. Ta på stramme sokker etterpå, og la huden trekke til seg all kremen. 

3. Take extra time for homespa, and steam your face before exfoliating and moisturizing.
3. Bruk ekstra tid på hjemmespaet, og steam ansiktet før eksfoliering og fuktighetsmasker.

4. Call a friend or a relative that you haven’t talked to in a long time. It’s always nice to catch up!
4. Ring en venninne eller slektning du ikke har snakket med på lenge! Det er alltid hyggelig.

5. Give compliments to the people that you meet, and you’re guaranteed some back. Little pleasures!
5. Gi komplimenter til mennesker du møter i dag, og du er garantert noen tilbake. Little pleasures!

6. Buy yourself a beautiful bouquet of flowers on your way home later. The easiest way to a smile!
6. Kjøp med deg en vakker blomsterbukett på vei hjem senere. Den raskeste veien til et smil!

7. Buy or make ice cubes, and fill up a big glass with cucumber water or Pepsi Max and a straw. Ice cubes make everything more luxurious!
7. Kjøp (eller lag) isbiter, og fyll opp et stort glass med agurkvann eller Pepsi Max. Isbiter og sugerør gjør liksom alt mer luksuriøst!

8. Go for a walk in the woods or in the mountains, and take in the crisp air and all the gorgeous colors.
8. Gå en tur i skogen eller på fjellet, og ta inn den friske luften og de nydelige høstfargene. 

9. Start a project that you’ve been thinking about. Painting a wall, sewing a skirt, knitting a hat? Go for it!
9. Start et prosjekt du har tenkt på. Male en vegg, sy et skjørt, strikke en lue? Go for it!

10. Before you go to sleep tonight, change the bedding for ultra-luxurious sleep. Psst: It feels even better if you shave your legs first!
10. Før du legger deg i kveld – skift sengetøy for ekstra luksuriøs søvn. Psst: Det føles enda bedre med nybarberte legger!

♥ ♥ ♥

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Ten Things I Want To Do This Fall

Hi lovies♥ It’s a good thing that I’m writing to you in stead of speaking to you, because today my voice is completely gone. My throat is so sore, and I have to whisper when I want to say something, hah. It’s so weird, I don’t feel sick at all, it’s just that damn throat. Now I’ve cuddled up in my dining room sofa with candles and a warm cup of tea, and I’m ready to share this week’s «Tuesday Ten»!

• • • • • • • • • • • •

Hei fine du Det er bra at jeg skriver her på bloggen, i stedenfor å snakke, for i dag er stemmen min helt vekke. Halsen kjennes ut som en eneste stor kaktus, og jeg må hviske når jeg vil si noe, haha. Veldig merkelig, for jeg føler meg helt frisk og fin ellers, det er kun den såre halsen.. Men men, nå har jeg krøllet meg opp i spisestuesofaen (jeg jobber så bra her), med stearinlys på bordet og en varm kopp te med X antall suketter ved siden av meg, og er klar til å dele denne ukens «Tuesday Ten»!

1. Remodel at home

I’m so eager to get going already! We haven’t had time to start yet, but this week I think it’s finally happening. I’m painting and changing the entire TV-section of the house (I’ve found the perfect TV furniture by the way), and when the living room is done the bathroom is up next. We’ve already bought the bathroom furniture, but I want to paint there and do the walls properly before we hang it up. When we moved in here five years ago we only painted the walls and changed the floors, as we thought we would only be here for a few years. We both love living here, and we’re probably gonna stay here for another five years, so now I want to fix all those little things that are bothering me.

• • • • • • • • • • • •

Jeg er så giret på oppussing av huset! Vi har ikke hatt tid til å komme i gang ennå, men nå tror jeg at det endelig skjer. I tillegg til å sparkle og male veggen bak TV og hjemmekontoret, skal vi bytte ut alle TV-møblene (jeg har funnet de perfekte forresten!). Når det er ferdig står badet for tur, og vi har faktisk allerede kjøpt inn de nye baderomsmøblene. Jeg vil gjerne sparkle og male der inne også, så vi venter med å skifte ut møblene til det er ferdig. Da vi flyttet inn her for fem år siden så vi for oss at vi bare kom til å bli boende her i et par år, så vi var ikke så nøye med småting utover å male og skifte gulv. Vi elsker virkelig å bo her, og trives så godt at vi lett ser for oss å bli boende i fem år til. Da vil jeg fikse alle småtingene som irriterer meg!

2. Visit my bestie in Oslo

I don’t get to see my bestie Tonje who lives in Oslo nearly enough, and soon she’s off to Chile for four months!! So now I really need a long weekend with her. I can’t wait!

• • • • • • • • • • • •

Jeg får sett bestevenninnen min Tonje som bor i Oslo så alt for sjelden, og nå skal hun snart til Chile i fire måneder!! Da trengs en skikkelig bestishelg, og jeg gleder meg masse.

3. Finish work at 4pm

Something I’m always trying to do, but always fail at, hah. Now I want to focus on making that happen, and start my work day a little earlier, in addition to being more effective.

• • • • • • • • • • • •

Dette er noe jeg alltid prøver på, men så sklir det bare ut. Det føles så deilig å kunne lukke dataen når klokken slår 16, så det vil jeg virkelig fokusere på utover høsten. Starte dagen litt tidligere, og være ordentlig ferdig på ettermiddag og kveld!

4. Go for tons of walks

There’s nothing better than going for walks in the woods with the crisp fall air and the beautiful light, so this is something I’ll do daily once my throat heals.

• • • • • • • • • • • •

Det finnes ikke noe bedre enn en skikkelig gåtur i skogen i den friske høstluften, og det nydelige lyset vi har nå. Dette skal gjøres daglig så snart halsen min blir bra igjen!

5. Spend quality time with friends

..without alcohol! This summer I’ve enjoyed a ton of quality time with my loved ones, and like every summer – every other time we see each other wine is included. Now I want to focus on cosy things to do without alcohol, as I simply don’t like drinking more than one or two times a month tops.

• • • • • • • • • • • •

..uten alkohol! I sommer har jeg storkost meg i selskap av mine fine venner, men som det alltid er om sommeren har det vært mye vin inkludert. Nå vil jeg fokusere på å finne koselige ting å gjøre med venner uten alkohol, ettersom jeg ikke trives med å drikke mer enn maks 1-2 ganger i måneden!

6. Go on a roadtrip with my man

My boyfriend’s family has a wonderful property up in the mountains, and I’ve actually never been there. A road trip there is a must this fall!!

• • • • • • • • • • • •

Kjærestens familie har en helt nydelig eiendom oppe i fjellene, og jeg har utrolig nok aldri vært der. En roadtrip dit er et must denne høsten!

7. Read books

Less TV-shows, more books. As easy as that!

• • • • • • • • • • • •

Mindre TV-serier, flere bøker. Så enkelt!

8. Plan Christmas presents

I always start buying my Xmas presents in late October, as I absolutely hate all the stress that it brings in December. When December comes, I have tons of time to make small homemade gifts like I always do, in stead of stressing throw crowded malls. I have so many people that I buy for, so I always make a list in Word where I write down what I’ve gotten for everyone. Otherwise it’s so easy to forget!

• • • • • • • • • • • •

Jeg starter alltid julegavehandelen sent i oktober, ettersom jeg hater alt stresset i desember! Når desember først kommer har jeg masse tid til å lage små hjemmelagde gaver som jeg gjør hvert år, i stedenfor å bryte meg frem i overfylte kjøpesentre. Jeg kjøper gaver til ganske mange hvert år, så jeg lager alltid en liste i Word der jeg skriver ned hva jeg har kjøpt til hvem. Ellers er det så lett å glemme!

9. Go on a trip

My boyfriend has never been to London, so I’m thinking that a trip there next month would be awesome.

• • • • • • • • • • • •

Kjæresten har aldri vært i London, så jeg vil gjerne få til en tur dit neste måned.

10. Cut sugar

I’m cutting out sugar until Christmas! Luckily I don’t have a sweet tooth at all, so it’s not really a big deal for me, but it still feels good to have a little goal. Then I’ll enjoy all the Christmas cookies and yumminess with an extra good conscience! I just realized that Christmas isn’t far away at all, so incredibly cosy!!

• • • • • • • • • • • •

Jeg kutter ut sukker frem til jul! Jeg har heldigvis veldig lite søtsug, så det er ikke noen veldig big deal for meg, men det føles uansett godt å ha et mål. Da kan jeg nyte alle julekakene og godisen med ekstra god samvittighet! Nå gikk det akkurat opp for meg at det slett ikke er lenge til jul, herregud så koselig!!

♥ ♥ ♥

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

10 Ways To Make Everyday Life More Luxurious

1. Get a coffee cup that you absolutely love

Most of us start our day with a cup of coffee in the morning, and I always reach for the absolute prettiest cup when I’m about to kick-start the day with my favorite coffee. It seriously makes a difference! You get a tiny little feeling of luxury, which is awesome to start the day with.

• • • • • • • • • • • •

De fleste av oss starter dagen med en kopp kaffe, og jeg strekker meg alltid etter den aller fineste koppen i skapet når jeg lager favorittkaffen om morgenen. Det utgjør faktisk en forskjell! Man får en deilig liten følelse av luksus, som er helt super å starte dagen med.

2. Load up on candles

Candles are perfect for making the house extra cozy and luxurious. Make sure to load up on them, and never run out!

• • • • • • • • • • • •

Stearinlys er perfekt for å gjøre huset mer koselig og luksuriøst. Sørg for å hamstre, slik at du ikke blir tom!

3. Keep your house neat

I always feel a thousand times better if my house is neat. It gives me a sense of calm and luxury! I definitely need to get better at this myself, but making sure your house is always tidy is a great way to go for a better everyday life.

• • • • • • • • • • • •

Jeg føler meg alltid tusen ganger bedre hvis huset er helt ryddig! Det gir meg en følelse av ro og luksus. Jeg har definitivt forbedringspotensiale her, men jeg vil bli flinkere til å holde huset ryddig for et bedre hverdagsliv.

4. Home spa

Not a big shock, I guess? Haha. You guys know how much I love home spas, and that’s because it gives me the most luxurious and nicest feeling of wellness. This is a must every single week!

• • • • • • • • • • • •

Ikke et stort sjokk at denne kom med på listen, eller? Hihi. Dere vet allerede hvor mye jeg elsker hjemmespa, og det er ikke uten grunn. Det gir meg rett og slett en fantastisk følelse av luksus og velvære, og det går ikke en eneste uke uten.

5. A yummy breakfast

Get up a little bit earlier in the morning to make sure you have time to enjoy a yummy breakfast. And in the weekends – make a spread like this! It feels so luxurious, even though it takes very little effort. My grandmother actually made a spread like this every single day, even though it was just for her. It’s the cutest thing, and something I want to do more!

• • • • • • • • • • • •

Stå opp ti minutter tidligere om morgenen, slik at du har tid til å nyte en deilig frokost. Og i helgene er det helt herlig å gjøre litt ekstra ut av frokosten, slik som jeg gjorde på bildet over! Min kjære farmor pleide faktisk å ha denne type frokost hver eneste dag, selv om det bare var til henne. Jeg syns det er så vanvittig nydelig, og noe jeg vil bli flinkere til å gjøre oftere selv. Snakk om deilig start på dagen!

6. New bedding

Going to bed after a long day with freshly cleaned bedding.. Does this even need explanation? It’s the best!

• • • • • • • • • • • •

Å legge seg i nyvasket sengetøy etter en lang dag.. Trenger dette i det hele tatt en forklaring? Det er det beste!

7. Watch movies

Pull your duvet to the couch, and do a real «girls night in», even if you’re all by yourself. I feel like it’s totally normal to watch tv-series, but movies are often kept to the weekends. I love scrolling through Netflix when I’m home alone, and finding chick flicks to watch, even thought it’s just a Wednesday night.

• • • • • • • • • • • •

Dra dynen med deg ut til sofaen, og ha en skikkelig «girls night in», selv om det bare er deg. Jeg ser ofte tv-serier i ukedagene, og sparer filmkveldene til helgene. I det siste har jeg blitt flinkere til å se filmer, og det er så herlig! Jeg scroller gjennom Netflix, finner en film som ser morsom ut, og storkoser meg, selv om det bare er en onsdagskveld.

8. Always keep ice cubes in the freezer

Whether I drink water or Pepsi Max, I think it’s so much more luxurious with ice cubes and a straw! I always buy those big packs of ice cubes at the grocery store, and fill up my glass with them. Such an easy way to make it more luxurious!

• • • • • • • • • • • •

Enten jeg drikker vann eller Pepsi Max,  elsker jeg å fylle glasset med isbiter og sugerør. Jeg kjøper alltid store pakker med isbiter når jeg handler, og syns det utgjør en kjempestor forskjell! Så deilig og luksus.

9. Cozy wear

If you don’t already have cute slippers and heavenly cozy wear to wear around the house – now’s the time to get some!! Probably half of my closet consists of cozy wear, hah, and it makes everyday life so much better.

• • • • • • • • • • • •

Hvis du ikke allerede eier deilige tøfler og myke koseklær er det virkelig på tide å gå til anskaffelse av det! Halvparten av garderoben min består av koseklær, haha, og det gjør hverdagslivet SÅ mye bedre når jeg vet at jeg kan hoppe inn i disse herlige klærne sekundet jeg kommer hjem.

10. Do changes at home

Feeling that your surroundings are pretty is a big part of a good everyday life, in my opinion. For years I walked around the house feeling annoyed over the pictures above my home office, and after I changed them all, I feel so much better! Now I always smile when I see it, because I think it’s so pretty. A small little thing that made a huge difference!

• • • • • • • • • • • •

Følelsen av at omgivelsene dine hjemme er fine er en stor del av et fint hverdagsliv, etter min mening. I flere år gikk jeg rundt og irriterte meg over bildene over hjemmekontoret mitt, og da jeg endelig fikk ut fingeren og erstattet de med nye, følte jeg meg så mye bedre! Nå smiler jeg alltid for meg selv når jeg ser på bildene, fordi jeg syns de er så fine. En liten forandring som utgjorde en stor forskjell!

Do you have any tips to add to the list?
♥ ♥ ♥

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest